Гранд Мед Хотхон

post
Гранд Мед Хотхон
Нийт талбайн хэмжээ: 15001 м2
Ашиглалт: Их сургууль, эмнэлэг, багш ажилчдын байр
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо

Орчин үеийн технологид суурилсан сургалттай анагаах ухааны их сургууль, эмнэлэг, багш ажилчдын байр зэргээс бүрдсэн эрүүл мэндийн нэгдсэн хотхоныг Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 15.001 м2 газарт тoлoвлoж Ерoнхий төлөвлөгөөний зургийг батлуулсан. Тoслийн ажил зураг боловсруулах шатанд явагдаж байна.