Гранд Оффис Центр

post
Гранд Оффис Центр
Он: 2018
Нийт талбайн хэмжээ: 6700 м2
Ашиглалт: Оффис, Орон Сууц
Айл өрхийн тоо: 10
Байршил: Сүхбаатарын талбайн урд