Тэрэлж Эрүүл Мэндийн Цогцолбор

post
Тэрэлж Эрүүл Мэндийн Цогцолбор

“Гранд Мед” эмнэлгийн харьяа эрүүл мэндийн цогцолбор нь дотоод болон гадаадын жуулчдад зориулсан эрүүл мэндийн цогц тoв юм. Кино театр, ресторан, эрүүл мэнд, фитнесс тoвийг багтаасан “Тэрэлж Эрүүл Мэндийн Цогцолбор” нь нэг дор 120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай байхаар тoлoвлoгдoж байна. Бидний гол зорилго нь байгалийн сайханд, эрүүл агаарт эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах хамгийн шилдэг газрыг цогцлоох явдал юм. Тэрэлжийн Шилжрэнгийн амны ойролцоо байрлах тус байгууламж 20.000м2 талбайд 2018 оноос эхлэн баригдах гэж байна.