Хунгийн Хотхон

post
Хунгийн Хотхон
Он: 2011
Нийт талбайн хэмжээ: 14376 м2
Ашиглалт: Орон сууц
Айл өрхийн тоо: 89
Байршил: Зайсан толгойн зүүн урд