Luxury Zaisan Village

post
Luxury Zaisan Village
Он: 2010
Нийт талбайн хэмжээ: 25890.42 м2
Ашиглалт: Орон сууц, Үйлчилгээ, бассейн
Айл өрхийн тоо: 120
Байршил: Зайсан толгойн баруун талд