Zaisan Village

post
Zaisan Village
Он: 2009
Нийт талбайн хэмжээ: 13716 м2
Ашиглалт: Орон сууц
Айл өрхийн тоо: 82
Байршил: Luxury Zaisan Village өргөтгөл хэсэг