Төсөл

30

АЖИЛЛАСАН ЖИЛ

14

САЛБАРУУД

1200

АЖИЛТНУУД

ОДООГИЙН ТӨСЛҮҮД

ПАРК ВЬЮ ОРОН СУУЦ

Total Space: 6700 m2
Usage: Office / Apartment
Households: 10
Location: Downtown Ulaanbaatar

ПАРК ВЬЮ ОРОН СУУЦ MALL

Total Space: 6700 m2
Usage: Office / Apartment
Households: 10
Location: Downtown Ulaanbaatar

ИРЭЭДҮЙН ТӨСЛҮҮД

ХОС ЖИГҮҮР ОРОН СУУЦ

Total Space: 6700 m2
Usage: Office / Apartment
Households: 10
Location: Downtown Ulaanbaatar

ДУУССАН ТӨСЛҮҮД

ЖИГҮҮР ГРАНД ОФФИС БАРИЛГА (2002)

Баригдсан он: 2002
Талбайн хэмжээ: 6,700м2

ZAISAN LUXURY VILLAGE ХОТХОН (2010)

Баригдсан он: 2012
Талбайн хэмжээ: 18,238м2
Айл өрхийн тоо: 110

ГЭГЭЭНТЭН ЦОГЦОЛБОР (2014)

Баригдсан он: 2014
Талбайн хэмжээ: 37,632м2
Айл өрхийн тоо: 180

Grandmed Hospital (2002)

Total Space: 6700 m2
Usage: Office / Apartment
Households: 10
Location: Downtown Ulaanbaatar

Naran Khotkhon (2002)

Total Space: 6700 m2
Usage: Office / Apartment
Households: 10
Location: Downtown Ulaanbaatar

ГРАНД ПЛАЗА ЦОГЦОЛБОР (2009)

Баригдсан он: 2009 – 2010
Талбайн хэмжээ: 41,375м2
Бүхий оффис худалдааны барилга

ХУНГИЙН ХОТХОН (2012)

Баригдсан он: 2012
Талбайн хэмжээ: 14,376м2
Айл өрхийн тоо: 89

РОМАНА РЕЗИДЕНС (2016)

Баригдсан он: 2016
Талбайн хэмжээ: 23,400м2

Jiguur Office (2002)

Total Space: 6700 m2
Usage: Office / Apartment
Households: 10
Location: Downtown Ulaanbaatar